Harta-Arges

Orașul Topoloveni este situat în partea central - sudică a României, în nord-vestul Munteniei, în partea de sud - est a județului Argeș, la contactul dintre lunca Argeșului și dealurile din platforma Cândești. Localitatea este traversată de drumul național București - Pitești DN7, aflându-se la 95 km de București și 20 km de Pitești. Pârâul Cârcinov străbate localitatea de la nord la sud, iar râul Argeș scaldă localitatea la limita sa sudică.

Localitatea Topoloveni are o climă temperat-continentală, de pădure. În lunile de iarnă nu se înregistrează temperaturi foarte scăzute sau viscole puternice, iar verile sunt mai puțin toride.

Flora și fauna sunt foarte bogat reprezentate, fiind specifice tuturor zonelor de contact dintre deal și luncă. Flora este reprezentată de către pădurea colinară, vegetația de silvostepă și, azonal; de cea de luncă, iar fauna caracteristică acestor zone de floră și anume biotopului de pădure colinară și, cea mai mică măsură, celui de silvostepă.

Link-uri utile